98 24 98 30 • 22 65 07 07 • antenne@pbd.dk
Panasonic Center Blokhus Antennemontøren A/S
Vesterhavsvej 12, Hune • 9492 Blokhus

Forsikringsbetingelser

KompletSikring dækker følgende:

 • Reparationsomkostninger som følge af mekanisk eller elektrisk nedbrud, der gør produktet uanvendeligt.
 • Reparationsomkostninger ved beskadigelse som følge af pludselige og uforudsete udefrakommende årsager, også hændelige uheld, der gør produktet uanvendeligt.
 • Rensning, når dette kan afhjælpe en opstået fejl.
 • Transportomkostninger indenfor forhandlerens område ved dækningsberettiget skade på stadionært udstyr.
 • Ved afgørelse af om pixel fejl har betydning for produktets funktionalitet, benyttes producentens vejledning.
 • Skader som følge af slitage.

KompletSikring dækker ikke:

 • Skader, der skyldes misligholdelse, fejlbetjening eller forkert brug.
 • Skader, der dækkes af anden forsikring/garanti, eller som er omfattet af købelovens bestemmelser.
 • Skader, der består af skrammer og ridser, som ikke gør produktet uanvendeligt.
 • Brand.
 • Tyveri og bortkomst af enhver art.
 • Særlige undtagelser for fladskærme: Skade sket under transport, håndtering, opsætning, nedtagning og flytning af fladskærme dækkes ikke.

Selvrisiko:

 • Ingen selvrisiko.

Skadeanmeldelse:

Skader skal anmeldes til Panasonic Center Blokhus/Antennemontøren A/S umiddelbart efter skaden er konstateret. Forsikringen erstatter reparation udført af reparatør anvist af forsikringsselskabet. Den maksimale erstatning er produktets nyværdi. Såfremt reparationsomkostningerne vil overstige den maksimale erstatning, erklæres produktet totalskadet. Forsikringsselskabet kan i så fald vælge at erstatte med et andet tilsvarende produkt eller kontant erstatning, dog svarende til den højest maksimale erstatning.

Opsigelse:

Forsikringen kan opsiges skriftlig indenfor 30 dage efter tegningsdato. Herefter kan forsikringen ikke opsiges. Dog kan forsikringstager og forsikringsselskabet, senest 14 dage efter en skades afgørelse, opsige forsikringen til den næstkommende 1. i måneden. Forudbetalt præmie refunderes forholdsmæssigt. KompletSikring bortfalder helt eller delvis såfremt:

Sikrede forsætligt eller ved grov uagtsomhed har fremkaldt forsikringsbegivenheden.

Sikrede forsætligt har tilbageholdt eller afgivet forkerte oplysninger af betydning for bedømmelse af skaden.

Der er ydet totalskadeerstatning. Uddybende folder vedr. KompletSikring kan ses ved at klikke på billedet herunder.

komplet lille

Om os

Hos Panasonic Center Blokhus, bedre kendt som Antennemontøren A/S, har vi mere end 20 års erfaring i branchen.

Vi har fokus på at yde et højt serviceniveau til vores kunder.

Læs mere

Åbningstider

Butik
Man - fredag: 13:00 - 17:00
Lørdag: 09:30 - 12:30

Serviceafdelingen træffes
Man - fredag: 08:00 - 16:00

Kontakt

Panasonic Center Blokhus
Antennemontøren A/S
Vesterhavsvej 12, Hune
9492 Blokhus
Tlf: 98 24 98 30
Mobil: 22 65 07 07
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.